תשלום לסדנא

בקאופיס - שומרי הסף של שוק ההון

תודה רבה.

נשמח לראותך בקרוב.